Silverfisk

silverfisk

Varför har vi silverfisk i  hemmet?

Silverfisken finns ofta på toaletter och i kök. Den kommer inte in genom toalett utan på samma sätt som de flesta av våra insekter som väljer att bosätta sig i våra hus och hem, via öppna dörrar/fönster eller genom att vi bär med oss dem hem i matkassar eller dylikt. Silverfisken trivs där det är fuktigt så har du den enbart i badrum och vid vaskar så är det egentligen ingen fara. Var däremot uppmärksam om du upptäcker silverfiskar på andra ställen där det inte ska vara fuktigt. Det kan vara en indikation på att det finns en vattenskada.

Silverfiskar är inga skadedjur i den bemärkelsen att de förstör våra hem. De lever på hudavlagringar och annat i våra våtutrymmen och skulle snarare kunna ses som att de  rengör efter oss. De äter också tidingar och papper.

Vill man ändå bli av med silverfisk i sitt hem finns det några tricks:

Städa städa städa – utan mat för silverfisken så flyttar dem mot varmare breddgrader. Roligare eller lättare är egentligen inte problemet att lösa.

Enligt vissa ska det fungera med diverse klisterfällor och att spruta rödcederolja överallt. Har man ett stort silverisksproblem så kan det möjligtvis behövas. Personligen tror jag du har bättre nytta av att städa.